Jobb i Gallerian, Stockholm


Före & efter, elcentral i Röste


Övriga bilder